Niezgodne z prawem klauzule umowne w umowach T-Mobile czyli brak realnych działań UOKIK w Polsce

Niezgodne z prawem klauzule umowne w umowach T-Mobile czyli brak realnych działań UOKIK w Polsce

Niezgodne z prawem klauzule umowne, w umowach T-Mobile..

To bardzo ważna kwestia.

W materiałach informacyjnych, w reklamach a także w umowach firma T-Mobile [przed wejściem technologii 5 G i obecnie], posługuje się ładnym miło brzmiącym zwrotem „prędkość do 20 MB/s” sugerujących wysoką jakość usług. Dotyczy to usług internetu bezprzewodowego. Wysoka prędkość reklamowana przez T-Mobile, jest jedynie informacją reklamową czyli nieprawdziwą. Chodzi o wprowadzenie klientów w błąd w celu następnie wykorzystania tego błędu. Czyli podręcznikowy przykład oszustwa. Jest to też wprowadzanie do materiałów reklamowych, do materiałów informacyjnych i do umów – klauzul niedozwolonych.

 

Co to znaczy ten zwrot „prędkość do 20 MB/s” i jakie ma w efekcie znaczenie dla każdego klienta (konsumenta) ???

20 MB/s to dość duża prędkość. Każdy klient (konsument), byłby z pewnością zadowolony z takiej prędkości i byłby z pewnością zadowolony z takiej usługi. Fraza – zapis w umowach, zapis w materiałach informacyjnych, zapis w materiałach reklamowych – nie brzmi „prędkość 20 MB/s”. Brzmi podobnie a znaczy zupełnie coś innego i znaczy zupełnie coś odmiennego, niż myśli każdy klient (konsument).

Klient(konsument) zawierając umowę sugeruje się zapisem umowy „prędkość do 20 MB/s” licząc na dużą prędkość łącza internetowego (bezprzewodowego) i wierząc, że firma telekomunikacyjna taką prędkość czyli 20 MB/s będzie realizować.

 

Klient (konsument), jednak nie zdaje sobie sprawy, że fraza „prędkość do 20 MB/s” i fraza „prędkość 20 MB/s” to zupełnie inne frazy.

Fraza „prędkość do 20 MB/s” określa nie prędkość łącza a zakres prędkości łącza. Zakres predkości łącza internetowego potencjalnie, a mówiąc bardziej wprost – teoretycznie. Czyli firma nie jest w stanie świadczyć usługi w takiej prędkości w dniu zawarcia umowy.. i naszym zdaniem nawet nie ma zamiaru świadczyć usługi z taką prędkością..

Co więcej fraza „prędkość do 20 MB/s” – w takiej formie tej frazy – mówi, że prędkość łącza internetowego usługi świadczonej przez firmę T-Mobile – może być w przedziale i będzie w przedziale 0 KB/s -20 MB/s !!!

Fraza używana przez firmę T-Mobile – „prędkość do 20 MB/s”, znaczy że prędkość łącza internetowego może też wynosić 0 KB/s [zero kilobitów !!!!].

 

Firma T-Mobile, oczywiście robi to w pełni świadomie i nie jest to żadna pomyłka. Poza tym firma profesjonalnie wykonująca usługi, nie może tłumaczyć się pomyłką i nie zwalnia jej to z odpowiedzialności.

Co więc ma klient (konsument), który zawarł umowę takiej treści z takim zapisem „prędkość do 20 MB/s” z firmą T-Mobile, na internet bezprzewodowy w telefonie (smartfon) lub na internet bezprzewodowy w komputerze ?

Ma internet bezprzewodowy działający z prędkością 5 KB/s, 10 KB/s, 15 KB/s, 25 KB/s, a w najlepszym przypadku – jak widać po realnie świadczonej takiej usłudze – jest to prędkość łącza internetowego w przedziale 15 KB/s – 50 KB/s.., choć zdarza się i prędkość 0 KB/s (zero kilobitów na sekundę)..

Czyli zamiast super szybkiego internetu w firmie T-Mobile jest super wolny internet, a nawet przy prędkości 0 KB/s , firma T-Mobile, niby nie łamie zawartej umowy na świadczenie usług.

Prędkość 0 KB/s (zero kilobitów) oczywiście nie pozwala na przesył żadnych danych a nawet prędkości łącza internetowgo w przedziale 5 KB/s-25 KB/s uniemożliwiają zrobienie czegokolwiek. Nie możemy załadować żadnej strony, nie możemy ściągnąć poczty email – nie możemy zrobić niczego. Z taką prędkością działał internet w swoich początkach w Polsce około 20 lat temu czyli około roku 1998 -2000. Tylko strony internetowe wtedy miały po 20-100 KB a nie po 10 MB (jednorazowe załadowanie strony).

Dopiero od prędkości około 50 KB/s możemy przeglądać strony internetowe i to dużymi utrudnieniami. Obecnie nawet przy prędkości 500 KB/s strony działają bardzo wolno a korzystanie z Youtube lub streamingu Audio i Video, jest niemożliwe.

Zawierając umowę z firmą T-Mobile o treści „prędkość do 20 MB/s” otrzymujemy internet o prędkości sprzed 20 lat czyli taki internet do niczego się nie nadaje. Nie można przeglądać stron swobodnie, poczta działa wolno, a o Youtube i filmach w streamingu lub o muzyce w streamingu możemy zapomnieć..

Firma T-Mobile, żeby było śmieszniej nawet nie przeprosi za to,..

Firma T-Mobile świadomie bezczelnie powołuje się wtedy na zapis umowy, że prędkość jest do 20 MB/s… i firma T-Mobile odpowiada, że firma nie złamała umowy przy prędkości 0 KB/s, 5 KB/s, 15 KB/s, 25 KB/s, 50 KB/s..

Warto zadać pytanie, firma T-Mobile świadczy usługi dostępu do internetu bezprzewodowego z prędkością 0 KB/s czy z prędkością 20 MB/s ?? Obydwie te prędkości mieszczą się w zdaniu w umowie „z prędkością do 20 MB/s”..

Naprawdę chcecie się przekonać, jak firma T-Mobile oszukuje klientów (konsumentów)..??
Reklamacje oczywiście nic nie dają, bo firma T-Mobile, twierdzi, że świadczenie tej usługi z prędkością 25-50 KB/s [!!!!!], jest zgodne z zapisem umowy.. Szkoda tylko, że pracownicy firmy T-Mobile przy zawieraniu umowy, nie są tacy „szczerzy”.. i tego nie mówią..

UOKIK, jak na razie nie reaguje, na ten proceder, firmy T-Mobile..

 

 

 

1 487 840 komentarzy do “Niezgodne z prawem klauzule umowne w umowach T-Mobile czyli brak realnych działań UOKIK w Polsce

 1. You require to examine the maximum capability of each tray for every paper dimension, as well as check the kind of duplexing the printer provides for each and every paper size in each tray. Or else, a printer with automatic duplexing, claim, might not duplex utilizing the paper dimension you require. You can also present vinyl banners outdoors or set up a retractable banner at your meeting cubicle. Publish a style that will certainly make clients do a double-take utilizing any one of our banner options, like pole, tabletop, or fabric types. Colors are added vibrant as well as last on products like polyester textile.

  The HP DesignJet T650 is a thermal inkjet printer using dye-based C, M, and Y shade cartridges and a pigment-based K to make up the photo. It has an automated feed for A4 and A3 sheets and also a hands-on roll feed for A2 and also A1 paper with an automated straight cutter integrated in. It would match any AEC, GIS, as well as MCAD specialists that need to publish maps, technological illustrations, posters, and also makes. While small format printing is what individuals engage with on an everyday basis, large style printing refers to printed materials that could be determined in feet in contrast to inches. No matter the file kinds that are utilized, when you are making electronic artwork for a big format print, your data sizes are going to obtain large fast. There are a number of techniques that you can use to make the layout process a lot more productive.
  Typical Usages For Huge Style Printing
  That’s 10 feet, 9 inches long by 13 inches vast of elegant scenic view photos. The Sibling MFC-J5340DW is the least-expensive AIO we have actually examined that can publish on tabloid-size paper. It’s also smaller as well as lighter than a lot of, which makes it fairly easy to discover space for in a little office. It provides good output top quality, rapid rate, and also plenty of additionals, like having the ability to print from as well as scan to smart phones. The low cost, little size, and reduced weight are all thanks to having only one 250-sheet drawer and a single-sheet bypass tray. Both support approximately tabloid-size paper as well as automated duplexing, however.
  Canon says the printer’s 8 ChromaLife100+ CLI-65 inks are formulated to offer a broad gamut in magenta and also reds along with deliver deep blacks and even more accurate color reproduction in dark blues as well as reds. The result is plainly visible in prints that are absolutely nothing short of beautiful. Quite simply, both shade as well as grayscale images are much better looking than you would certainly get out of a $600 printer.

  Print custom-made banners, posters, & other display screens in high-resolution. The advantages of HP Latex printing include bigger application versatility with a solitary printer and also odorless prints that can get to indoor rooms that solvent can not. 3/8 inch grommets will certainly be put in the four corners of your indication. This makes certain that you have the holes you need to properly mount your banners. 3/8 inch grommets will certainly be placed in the four edges and also evenly spaced every 12 to 18 inches around the edges of your banner.
  These prints need a clear, crisp definition in order to not shed the picture high quality of the original picture that is created. When you work with a group of business printing professionals, these sorts of prints are very easy and inexpensive to use for your very own company. The HP Latex 630 printer collection delivers a broad series of retail decoration applications that make favorable impressions with vibrant shades and smooth shifts.
  Best Tabloid Aio For Enthusiasts
  As well as the best big layout printers function just like any one of the very best printers for the office or home – but on a much bigger scale. Pros likewise typically need banners and also panoramas in custom-made dimensions that require printing on rolls of paper, which the P700 addresses also. In addition to offering indeterminate printing on cut sheets ranging from 3.5 by 5 approximately 13 by 19 inches, it can hold up to 13-inch-wide rolls for publishing a banner or view as huge as 13 by 129 inches.

  My automobile dealer sent me to Outright Perfection and also the result was past my wildest desires. This internet site is utilizing a security service to protect itself from on-line strikes. The action you simply carried out set off the safety option. There are numerous actions that can trigger this block including sending a certain word or phrase, a SQL command or malformed data. Vehicle as well as Driver’s long-term Porsche Boxster S had safety clear film on its nose. All maker names, icons, and summaries, made use of in our pictures and message are used entirely for recognition objectives only.
  Wholesale Wrap Gallery
  Take your vehicle to the following level with customized automobile covers. Whether you wish to completely change your lorry or add a touch of your character, we’ll collaborate with you to develop and also install the best style. One of the factors our customers talk so positively about their experiences with us is because of the dedication of our graphic layout group. We do not subcontract our vehicle cover design to a 3rd party as well as expect to get your vision just right. Our design group works with you in-house with artists who have actually devoted their occupations to making vehicle vinyl wraps.
  We had a clear safety movie on the nose of our Porsche Boxster S long-term automobile, and it was unnoticeable. Created utilizing the latest technology, this product by Mopar features superior quality and will certainly perform better than advertised. Perfect for your vehicle and way of life, it is manufactured to meet or surpass … Engine Sticker by Lincoln OE. Designed utilizing the current innovation, this product features exceptional top quality and will perform better than advertised. Perfect for your car and lifestyle, it is produced to satisfy or surpass rigorous … Nevertheless, if you are the type of individual that favors the DIY strategy, installing your very own vinyl wrap can be quite a satisfying task.

 2. Carpet requires normal maintenance as well as the occasional tune-up. Cleansing your carpeting can be done at a scheduled time or periodically. It advertises proper health, especially when you organize an event in your residence. Family owned and also operated because 1983, Dream Heavy steam is below for any one of your cleaning as well as restoration needs.

  4 Sure-fire Ways to Eliminate Paint From Carpeting Stay calm – there are a couple of points you can do if you’ve spilled paint on your rug. Cheering up those boring stains with a bit of borax is simple. Carefully rub the spot with a Ziploc bag loaded with ice cubes up until the tarnish hardens.

  Some business perform the completely dry cleansing technique with an Encap Maker. This rug cleaning technique was additionally developed for commercial glue-down carpets in office buildings where truck-mounts can’t reach. This is an action over the hood cleansing technique due to the fact that the brushes are counter-rotating and there is not as much friction to possibly damage the business rug. Given that these machines do not remove dust, the carpet needs to be vacuumed after the chemical has dried out. Oxy Fresh Carpeting Cleaning is a popular individual of this type of cleansing. This is the most typical technique and can be done by utilizing a vacuum cleaner or a broom.
  Easy Pointers For Maintaining Carpetings Tidy
  If that doesn’t work, blend a one-to-one ratio of white vinegar as well as water, as well as put it into a handheld spray container. ” Splash the remedy onto the stained location, then wait 10 or 15 minutes for it to soak in. Next, press a clean, completely dry sponge down onto the saturated area to soak up the cleansing service and the watered down stain, too,” claims Tarbox. Repeat this process, if necessary, up until the entire tarnish is gone. Depending upon exactly how good the cleaner’s extraction system is as well as how thick the carpet is, it can take 45 mins to several hrs.

  The equipment’s pad isn’t able to get down right into the deeper fibers of the carpet, so this is a lot more suited to a light cleansing therapy in between deep cleaning services. The size, pressures generated, and also amount of heavy steam used combined with cleansers used by professional rug cleansers are unequaled. The most effective component of steam cleaning is the warm vapor works as a disinfectant to kill any type of microorganisms as well as remove deep-down dust within your rugs. Each of the rug cleansing techniques has their own advantages as well as disadvantages. The very best rug cleaning approach for you will certainly depend upon your requirements and also what you are attempting to attain. If you are looking for a quick tidy, then heavy steam cleansing is the best choice.

  Anything else is imitation, and also might refrain the work half also either. Certain it reduces expenses if they do not, but it likewise minimizes the top quality of the rug cleansing you will certainly obtain as well. Suffice it to say– professional rug cleansing uses myriad advantages over the do it yourself strategy.

  All users of our on the internet services based on Personal privacy Declaration and also agree to be bound by Terms of Service. Flooring is a basic term that refers to the permanent treatment of a floor. The term additionally describes the work associated with mounting such a covering for your floorings. Porcelain floor tiles are best suited for interiors of property as well as industrial spaces as a result of their classy appearances.
  Brand-new House Strategies
  You can drape them over the curtain pole, connect them up, or fold them together! Whatever your technique, this avoids damages to those drapes as a carpet cleaner jobs. On the various other hand, a homeowner taking on carpeting cleansing themselves must wash and extract completely!

  The EPA recommends that carpeting in a property setup be cleaned a minimum of as soon as annually and also every 3 to 6 months if youngsters and pets exist. Their reason for the frequency has more to do with preserving a healthy indoor setting than look yet it is still great guidance. Vacuuming your traffic lanes on a daily basis will provide you the best protection against premature uglying out of your rug. Remain in touch with Woodard for ideas on cleansing & upkeep, unique prices promos, as well as valuable details by sending your email.

  Encapsulation uses much less water throughout the cleansing procedure, and as such, leads to short drying times. The steam cleansing strategy involves making use of a pressure washing machine as well as vacuum cleaner affixed to a van to free the carpet of dirt and also particles caught up in its fibers. Considered the best rug cleaning strategy, and the most usual.

  If completely dry cleaning will certainly not be enough, specialist carpet cleansing companies can clean up with low moisture, dramatically reducing the amount of time required to dry the carpetings. Techniques that utilize a granular completely dry method are really several of the most safe techniques for an inexperienced individual cleaning their own carpet. The problem is, if you do not understand what you are doing or you have carpet that is „fairly unclean” you possibly aren’t going to get it tidy. I personally choose an expert warm water extraction cleaning.
  How Much Does It Cost To Cleanse A Rug?
  NEVER scrub a discolor with solids, because it will press it deeper right into the fibers. After the first clean-up, adhere to the referrals on a stain elimination chart to eliminate particular types of stain. The very best time to deal with a carpeting stain is as swiftly as possible. For fluid spills, instantly blot away the wetness with paper towels or a white fabric.

 3. I believe everything posted made a ton of sense.
  But, think on this, what if you added a little content?
  I ain’t saying your content isn’t good, however what if you added something to maybe get folk’s attention? I mean Niezgodne z prawem klauzule umowne w umowach T-Mobile czyli brak realnych działań UOKIK w Polsce | porady-prawnik.pl is a little plain. You might look at Yahoo’s home page and see how they create post headlines to
  get viewers to open the links. You might try adding a video or a related pic or two to grab people excited about what you’ve written. In my opinion, it might make your website
  a little livelier.

  My webpage: High Stakes Sweeps

 4. My partner and I absolutely love your blog and
  find most of your post’s to be what precisely I’m looking for.
  can you offer guest writers to write content available
  for you? I wouldn’t mind creating a post or elaborating on most of the subjects you write related to
  here. Again, awesome website!

 5. I don’t know if it’s just me or if everybody else encountering issues
  with your site. It seems like some of the text in your posts are running off the screen. Can someone else please provide feedback and let me
  know if this is happening to them as well? This might be
  a problem with my web browser because I’ve had this happen before.
  Cheers

 6. I really like your blog.. very nice colors
  & theme. Did you design this website yourself
  or did you hire someone to do it for you? Plz respond as I’m looking to design my own blog and would like to know where
  u got this from. appreciate it

 7. Somebody necessarily lend a hand to make critically articles I might state.
  This is the very first time I frequented your website page
  and so far? I surprised with the research you made
  to make this actual post extraordinary. Wonderful job!

 8. I know thiss if off topic but I’m looking into starting
  my own blog and was curious wnat all is required to get setup?
  I’m assuming having a blog like yours would
  cost a pretty penny? I’m not very webb smart so I’m not 100% sure.
  Any suggestions or advice would be greatly appreciated.

  Thank you
  site

  Virtual Realigy games are spreading at an alarming velocity and lots of gamerts are gettingg attracted to them eevery day.
  The March 2019 running of this WSOP Circuit essential event drew a total of 678 entries to create a
  $1,027,170 ffinal prize pool. No deposit bonuses at aall times have
  terms and situations.

 9. coba join kedalam laman judi pkv games dengan bandar domino serta bandarq online
  terbaik sepanjang masa yang sudah tersedia pada tahun 2023 ini debgan akun ⲣro jackpot
  tesrbaik yang bisa kalian peroleh dengan memakai sebagian akun yang kalian daftarkan Ԁi dalm sini Ԁan kalian juga bisa
  memilii kemungkiknan untuk menerima seluruh profit dari metode pengisian deposit melewati
  pulsa yang tidak bisa kaliann peroleh Ԁi situs web judi pkv games, bandarqq ataupun pokerqq online yang lainnya yang ada dii dunia online ketika ini.

  Αlso visit mү web site: poker qq

 10. Excellent post. I was checking continuously this weblog
  and I’m impressed! Very helpful info particularly the ultimate
  section 🙂 I maintain such info much. I was seeking this particular information for a very lengthy time.
  Thanks and best of luck.

  Have a look at my blog post … firebirds wichita

 11. Hey I know this is off topic but I was wondering if you knew of
  any widgets I could add to my blog that automatically tweet my newest twitter updates.
  I’ve been looking for a plug-in like this for quite some time and was hoping maybe you would have some experience with something like this.
  Please let me know if you run into anything. I truly enjoy reading your blog and I
  look forward to your new updates.

 12. Hmm is anyone else experiencing problems with the pictures on this blog loading?
  I’m trying to figure out if its a problem on my end
  or if it’s the blog. Any responses would be greatly appreciated.

 13. Thanks a ton for being my coach on this area. We enjoyed your own article
  greatly and most of all enjoyed reading the way in which you handled
  the areas I thought to be controversial. You’re always rather kind towards readers much like me
  and assist me to in my lifestyle. Thank you.

  My web site … Tracey

 14. I think this is one of the most significant information for me.
  And i am glad reading your article. But should remark on some general things, The website style is ideal, the articles is really
  excellent : D. Good job, cheers

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Powrót do góry